Istoric

Orașul Panciu, una dintre locațiile reprezentative, având în vedere trecutul său istoric și importanța oenologică la nivel național, supranumit „Orașul dintre vii” este centrul economic administrativ al podgoriei Panciu, cea mai extinsă din zona Vrancei.

Tradiția viticolă dominantă de secole în viața economică și socială a localității, s-a redimensionat în ultimele decenii și la nivel cultural și implicit turistic. Potențialul turistic este variat, dacă se are în vedere patrimoniul turistic al localităților învecinate, însa diversitatea acestuia este surclasată de specificul păncean la nivel cultural și spiritual, astfel încât, turismul cultural, oicumenic și de eveniment reprezintă formele de turism ce s-ar impune în acest spațiu, alături de alte forme recreative și de agrement ce s-ar preta în zonă.

Prima mențiune documentară datează din 20 iulie 1589, cu numele Crucea, ulterior probabil prin roire se desprinde de Crucea (de Sus), Crucea de Jos, între cele două dezvoltându-se așezarea ce va purta oiconimul Panciu, consemnat în actele vremii la 25 decembrie 1798. Mențiunea de „Târg” apare în Condica Visteriei Moldovei (1816), iar ulterior devine, conform Regulamentelor Organice din 1831-1832, reședința Ocolului Zăbrăuţi. După construirea căii ferate Mărășești — Panciu, (1902), devine principalul centru de colectare și distribuire a produselor vini-viticole, dar și a lemnului exploatat în amonte pe Valea Şuşiţei și transportat la Focșani și Galați.

Declarat oraș în 1956, Panciu se extinde în partea central nordică a județului Vrancea, pe o suprafață de 61,85 kmp și pe cca 120 m alt între 160 m aval Satu Nou și 280 m, amonte Crucea de Sus și Neicu. Poziționat la 31 km de municipiul reședință de județ Focșani cu legătura (DN 2L și E85), la 20 km față de Mărășești (DN 2L și E85) sau 18 km pe linia de cale ferată (în prezent închisă), beneficiază ca în trecutul său istoric de avantajul vecinătății cu principalele artere de circulație. În Panciu, cu o densitate de 123.1 loc/kmp, habitează efectiv 7.664 (conform recensământului din 2011), însă conform SPCLEP PANCIU numărul total este 9.318 locuitori, ceea ce ar indica o densitate de 150,65 loc/kmp. Localități componente cum sunt Crucea de Sus (1628), Crucea de Jos (1647), sunt foste sate de răzeși, cu atestare documentară mai veche decăt a orașului propriu-zis (sec. XV – XVI), iar Panciu, Dumbrava, Neicu, Satu Nou (1774) menționate documentar în sec al XVIII-lea; orașul Panciu s-a dezvoltat prin unirea și alipirea teritoriilor localităților componente, suburbane, astfel încât structura acestuia este complex.

Crucea, inițial o singură localitate (20 iulie 1589), astăzi separată în Crucea de Sus, ce și-a păstrat vatra și Crucea de Jos, situată mai la sud, la cca 3 km, probabil printr-un proces de roire legat fiind de ocupația principală a locuitorilor (viticultura).

Neicu, este așezat în partea de nord-vest a Panciului pe Dealul Neicului, fiind legat de Crucea de Sus printr-un pod peste Valea Hăuliţa.

Dumbrava, se afla la est de Panciu în imediata vecinătate.

Satu Nou, azi suburbie (cartier) al orașului Panciu, se extinde cca 2 km în lungul DN 2L pe direcția NV – SE. Vatra sa este așezata pe partea stângă a Văii Şuşiţei pe prima terasă a sa și pe conul Văii Rediului. Până în 1956 a fost unul dintre satele ce au suferit mari distrugeri în timpul celor două războaie mondiale. A fost atestat documentar încă din 1774, atunci când în urma războiului ruso-turc Țara Românească și Moldova au fost catagrafiate, iar documentele au fost scrise în limba română.

Documente istorice şi legendele locului zugrăvesc evoluţia Oraşului Panciu, cu unele incertitudini cauzate de nenumăratele dezastre naturale și antropice (incendii – 1869, cutremure — 1620, 1679, 1701, 1738, 1790, 1838, 1925, 1940, războaie), ce au distrus uneori în totalitate mărturiile istorice, dar, care în acest context lasă deschisă calea imaginației turiștilor. Sunt considerate acte de atestare pentru existența sa:

  • geografică și istorică, documentul prin care Domnitorul Petre Şciopul la 20 iulie 1589, atesta intrarea în proprietatea Vornicului Bucium din Țara de Jos (Țara Românească) a viilor „de 1a Cruce ce au fost domnești”, atunci când exista o singură localitate cu acest nume
  • toponimică, documentul din 25 decembrie 1798, atunci când târgul devenit permanent format „între Cruci” și aproape de Schitul Brazi, devine cunoscut preluând numele unui negustor renumit originar din Crucea de Sus, Pavel Panciu – brăgar, ori poate era bulgar Baicu Penciu: „târgul Panciului”
  • cu rol administrativ al fostei Plăşi Zăbrăuţ, conform Regulamentelor Organice din 1831-1832, date in timpul administraţiei militare ruse.

Prima dugheană de negoț ar fi fost ridicată „intre Cruci”, la intersecția drumurilor către Soveja cu cel spre Haret, de către Pavel Panciu din Crucea, de meserie brăgar, sau după alte surse de Baicu Penciu un negustor bulgar de zarzavat, în 1730, chiar pe locul actualei piețe agro — alimentare din Strada Ioan Slavici intersecție cu Strada Pieței. Atestat de Catagrafia militară rusă, 1774, primul locuitor așezat a fost Andrei Pancioc din Crucea de Jos. Apoi, s-au așezat și alți negustori precum și localnici din satele apropiate și au construit pe teritoriul Mânăstirii Bogdana alte dughene cu beciuri,

case, toate după același stil, case joase, văruite în alb, cu acoperiș din două ape, dar foarte înalte, de trei mai înalte decât casa, toate cu pridvor lat în fată și toate susținute de stâlpi înflorați de stejar

A. Căpățâna, 1941

Panciu, pe linia frontului din Primul Război Mondial a fost distrus aproape în totalitate de bateriile rusești, române și germane — case, biserici, schituri, hanuri, vii beciuri; a urmat criza economică din 1929 – 1933, astfel că i-au fost necesari peste 10 ani comunei urbane sa se reclădească. Apoi, a avut loc cutremurul de 7,4, pe seara Richter din noiembrie 1940, fiind singurul oraș din România dărâmat în proporție de 99%; a urmat Al doilea Război Mondial și existența în regimul comunist.

Curs Valutar

26 September 2021
EUR
4.9491 RON
GBP
5.7803 RON
HUF
1.3887 RON
MDL
0.2386 RON
RUB
0.0578 RON
TRY
0.4777 RON
USD
4.2167 RON
Curs oferit de Banca Națională a României

Calendar


« September 2021 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30