Date geografice

Mediul înconjurător al orașului Panciu se încadrează Glacisului subcarpatic al Şuşiţei, ce aparține Subcarpaţiilor Vrancei, la contactul cu fâșia de câmpie piemontană a Râmnicului, pe interfluviul cuprins intre Râul Șușița (în sud) și Zăbrăuţ (în nord). Așezat la contactul cu dealurile Movila Panciu (274 m) în est și Chicera (329 m) în nord, Dealul Neicului (268 m) în vest (subunități ale Dealurilor Şuşiţei), este drenat de Răul Șușița în sud — vest și afluenții săi de stânga Valea Hăuliţei ce primește în aval hidronimul Valea Brazilor și Valea Cerbului, afluent de dreapta al Râului Zăbrăuţ.

Substratul geologic este rezultatul acumulărilor succesive piemontane sub forma de conuri de dejecție și aluviale, din Pleistocen inferior de nisipuri și pietrișuri slab cimentate cu intercalații subțiri lentiliforme de argile acoperite de un strat de depozite loessoide (luturi loessoide – Pleistocen mediu și superior), peste care s-au format soluri cu o structura lutoasă și luto-nisipoasă, încadrate în clasa cernisoluri (molisoluri, SRCS-1980) și faeoziomurilor. Prin natura geologica, geomorfologica și a poziției în raport cu glacisul piemontan și terasele Râului Șușița, orașul Panciu s-a dezvoltat într-un spațiu care din punct de vedere al alimentării cu apă a beneficiat de resurse potabile și constante din nivelele hidrostatice și izvoarele teraselor Râului Șușița și din Valea Hăuliţa.

Suportul morfologic al vetrei orașului este constituit din suprafețe interfluviale prelungi cu pante reduse de 1 – 10°, ce înclină spre SE și SSE și aparțin glacisului terasat de la poalele dealurilor subcarpatice, suprafețe de versant cu pante de cca 25°, conuri proluviale și aluviale și din podurile de terasă ale Râului Șușița, formate la debușarea acestuia din Subcarpații Vrancei. Într-o astfel de morfologie generală cu deschidere largă spre văile Şuşiţei (S și SV) și Siretului (SE și E), orașul Panciu este dominant în peisaj, oferind astfel și câteva puncte de belvedere, către Măgura Odobești, 996 m — cea mai înaltă din cadrul Subcarpaţilor Vrancei (în VSV și SV), dealurile Movila Dumbrăvenilor (259,4 m) acoperite de podgoriile Țifești în S și SSV.

În vatra localității pantele variază intre valori mai mici de 3° în estul localității componente Crucea de Sus și în albia majoră a Suediei, până la peste 10° în vestu1 Satu Nou, Panciu și sud de Neicu. Energia de relief maximă raportată la unitatea de suprafața este cuprinsă între 70 – 80 m/kmp în cartierul Neicu și în sud-vestul Panciu, iar minimă, sub 20 m/kmp în Dumbrava și Crucea de Sus; în condițiile morfometrice mai sus enunțate, exista o vizibilitate a terenului asupra Văii Șușița, Măgurii Odobeștilor și către SE, către Câmpia Siretului Inferior.

Curs Valutar

26 September 2021
EUR
4.9491 RON
GBP
5.7803 RON
HUF
1.3887 RON
MDL
0.2386 RON
RUB
0.0578 RON
TRY
0.4777 RON
USD
4.2167 RON
Curs oferit de Banca Națională a României

Calendar


« September 2021 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30